ISSN 2663-0583 (Online)
ISSN 2663-0575 (Print)

Webinars on ELI-Unidroit Rules

"

Webinars on ELI-Unidroit Rules Translation

 

Впродовж 11-12 листопада 2021 року було проведено два вебінари, присвячені перекладу Модельних правил європейського цивільного процесу ELI-Unidroit (Правила) українською мовою. 

Зазначені Правила були підготовлені в результаті реалізації спільного проєкту Європейського інституту права (ELI) та Міжнародного інституту уніфікації приватного права (Unidroit) «From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure» впродовж 2014-2020 рр. Офіційний текст Правил розміщено на веб-сайті https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/eli-unidroit-rules , а також опубліковано Oxford University Press . Офіційний переклад Правил українською мовою здійснюється групою експертів в сфері цивільного процесу з провідних університетів України. 

Серія цих вебінарів підготовлена для широкого ознайомлення з Правилами, їх основними ідеями та запропонованими підходами, а також особливостями їх перекладу українською мовою. 

Впродовж першого вебінару “General Introduction to the ELI-Unidroit Model Rules of European Civil Procedure: Main Idea, Scope and History of Creation” з вітальним словом проф. Діана Волліс, старший науковий співробітник (University of Hull Law School), колишній президент ELI, колишній віце-президент Європейського парламенту, а також д-р Анета Віверовська-Домагальська, Європейський інститут правових досліджень, член Виконавчого комітету Європейського інституту права. Професор Волліс відмітила важливість та актуальність підготовки таких Правил, а д-р Віверовська-Домагальська, зокрема, наголосила на необхідності їхнього перекладу іншими мовами з метою поширення та застосування як у наукових дослідженнях, так і на практиці. 

Серед спікерів вебінару були як співавтори Правил, так і зовнішні експерти, що дозволило об’єктивно оцінити значення та перспективи їх подальшого впровадження. Зокрема, проф. Ніланд, Арктичний університет Норвегії, поділилася досвідом застосування Правил під час підготовки проєкту змін до процесуального законодавства в частині перегляду судових рішень.

Проф. Ксандра Крамер, Erasmus University Rotterdam, доповідач структурної групи виступила з презентацією про структуру Правил; проф. Ремко ван Реє, Маастрихтський університет, розповів детальніше про принцип співробітництва суду та сторін; проф. Алан Узелац, Університет Загребу, наголосив на ролі судді та сторін у встановленні фактів і права. Проф. Елізабетта Сільвестрі, Університет Павії, розказала детальніше про Правила та альтернативне врегулювання спорів.

У другій панелі виступили проф. Анна Ніланд, професор юридичного факультету Арктичного університету Норвегії, яка більш детально висвітлила питання про Правила та питаннях концентрації судового розгляду. Проф. Олександр Трунк, директор Інституту східноєвропейського права, голова Центру східноєвропейських досліджень Кільського університету Крістіана-Альбрехта, детально розповів про транскордонні питання в Правилах. Д-р Вігіта Вебрайте, Вільнюський університет, розказала детальніше про узгодження Правил та положень цивільного процесу Литви, зокрема, щодо фінансування процесу третіми особами, колективні провадження, а також принцип пропорційності.

В дискусії обговорювали питання про узгодження Правил та права Європейського Союзу, зокрема, ролі суду в цивільному процесі. 

Впродовж другого вебінару “Модельні правила європейського цивільного процесу: структура, принципи та організація розгляду справи в суді” виступили проф. Ірина Ізарова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, членкиня Консультаційного комітету з підготовки Правил, яка зупинилась на питаннях їхньої підготовки та значення для розвитку науки цивільного процесуального права; д-р Тетяна Цувіна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого з доповіддю про принципи, запропоновані Правилами; доц. Сергій Кравцов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, який сфокусував увагу аудиторії на питаннях провадження у справі в новому вигляді; проф. Оксана Хотинська-Нор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, детальніше розповіла положення про сторін; проф. Юрій Притика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, висвітлив питання організації розгляду справи (Case management); д-р Назар Панич, Кільській університет, детально охарактеризував порядок вручення судових документів за Правилами, ЦПК Німеччини та України.

Всі презентації доповідачів, а також записи вебінарів, розміщено за цими посиланнями
 http://ajee-journal.com/webinar-on-eli-unidroit-rules та 
https://www.facebook.com/Access-to-Justice-in-Eastern-Europe-102418504898401/

Наступні вебінари, присвячені перекладу Правил українською мовою, заплановані на 9 та 10 грудня 2021 р.

Для участі просимо попередньо заповнити реєстраційну форму 
https://forms.gle/PDF6DprDADLmTzf6A