ISSN 2663-0583 (Online)
ISSN 2663-0575 (Print)

Collection of Papers on the Occasion of 30 years of Ukrainian Independence

"

Collection of Papers on the Occasion of 30 years of Ukrainian Independence

Collection of Papers, edited by prof. Yurii Prytyka and prof. Iryna Izarova 'Access to Justice and Sustainable Development: on the Occasion of 30 years of Ukrainian Independence' (In Ukrainian) 

DOI https://doi.org/10.33327/AJEE-18-21-cp_1   

Below all the chapters of this collection may be found 

 

Зміст

Вступ від загальних редакторів видання

 

Foreword

Silvestri Elisabetta
Celebrating the thirtieth anniversary of ukrainian independence: a view from abroad

Глава 1 

Притика Юрій
Цивільний процес україни: основні тенденції розвитку в період незалежності

Глава 2

Ізарова Ірина
Реформа цивільного процесу впродовж періоду незалежності україни: нові цілі та засади

Глава 3

Некрошюс Вітаутас,
Вебрайте Вігіта
Розвиток сучасного цивільного процесу литви

Глава 4

Терех Олена,
Зукаускайте-Таторе Мігле
Застосування альтернативних способів вирішення трудових спорів в литві й україні

Глава 5

Бошайнен-Дуурсма Генрієтта-Крістіна,
Турканова Владислава
Ефективне правосуддя в цивільних справах: досвід Австрії


Глава 6

Цувіна Тетяна
Єдність судової практики й механізми її забезпечення

Глава 7

Угриновська Оксана, Івашко Оксана
Трансформація національного інституту апеляційного перегляду в умовах незалежності україни (1991–2021 роки)

Глава 8

Угриновська Оксана, Піняшко Михайло
Оптимальна модель касаційного провадження у цивільному судочинстві: пошук філософського каменю на теренах незалежної україни 

Глава 9

Панич Назар
Співвідношення регламенту брюссель i bis з„м’яким“ правом у сфері міжнародного цивільного процесу на прикладі європейських правил цивільного процесу

Глава 10

Кравцов Сергій,
Котелевець Алла
Деякі аспекти діджиталізації судової влади в україні

Глава 11

Прилуцький Сергій,
Стрєльцова Ольга
Судова влада і система правосуддя україни в умовах становлення національної державності

Глава 12

Хотинська-Нор Оксана
Стандарт «безсторонність суду» як гарантія забезпечення доступу до правосуддя

Глава 13

Цюра Вадим
Генеза і значення інституту процесуального представництва у цивільному процесі як гарантія доступу до правосуддя

Глава 14

Бондарєва Марія,
Шмарьова Тетяна
Розвиток альтернативного врегулювання спорів в україні: на прикладі застосування медіації в нотаріаті й врегулювання спорів за участі судді

Глава 15

Ханик-Посполітак Роксолана,
Посполітак Володимир

Система спеціалізованих омбудсменів в україні як один з механізмів альтернативного вирішення спорів

Глава 16

Сакара Наталія
Інформаційні технології цивільного судочиснтва та забезпечення права на справедливий судовий розгляд: сучасна правозастосовча практика

Глава 17

Калужна Оксана
Гармонізація судоустрою, прокуратури, адвокатури та судочинства україни з європейськими стандартами

Глава 18

Голубєва Неля
Електронне судочинство як засіб забезпечення доступності до правосуддя та оптимізації судочинства